Dyslexie in Transitie; intensieve ondersteuning bij dyslexie

In het project Dyslexie in Transitie krijgen kinderen al in groep 3 en 4 al intensieve ondersteuning bij leesproblemen. Behandelaars komen in de klas en werken zo samen met leerkrachten en ouders aan het voorkomen van verdere achterstanden. De werkwijze moet zorgen voor minder doorverwijzingen naar de dyslexiezorg.

“We gaan op een hele preventieve wijze met kinderen en leerkrachten aan de slag”, zegt behandelaar Elles Tummers. “Doordat we ze zo vroeg begeleiden zorgen we dat ze geen frustratie oplopen.”


Uit onderzoek blijkt dat de methode werkt en dat kinderen in de volgende leerjaren minder intensieve begeleiding nodig hebben.

Comments are closed.