Tussenvoorziening Team Lekstroom voorkomt huisuitzettingen

 

Vanaf 2020 gaat de zorg voor cliënten van de maatschappelijke opvang over van de grotere centrumgemeenten naar de kleinere gemeenten in de regio. In het Lekstroomgebied, onder Utrecht, probeert de Tussenvoorziening deze mensen nu al op te vangen in de eigen omgeving. Ook is het beleid om huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Team Lekstroom van de Tussenvoorziening werkt nauw samen met woningbouwcorporaties en de organisatie Werk en Inkomen Lekstroom van de gemeenten Houten, IJsselstein, Vianen, Lopik en Nieuwegein. Een combinatie van budgetbeheer, schuldenaanpak en maatschappelijke begeleiding moet zorgen voor minder huisuitzettingen.

De samenwerking is gericht op preventie. Door eerst de schulden aan te pakken kunnen mensen in ieder geval blijven wonen in hun eigen huis. Daarna worden ook de achterliggende oorzaken van de financiële problemen aangepakt.

Comments are closed.