Holland waakt over droge dijken

Het is droog in Nederland: slecht nieuws voor de gewoonlijk zo groene weilanden, maar ook voor de dijken. Die worden nu een keer niet bedreigd door een overschot aan water, maar juist door een gebrek daaraan. Met een nieuwe hittegolf komend weekend voor de deur is waakzaamheid geboden.

Door droogte is het grondwaterpeil in Nederland de laatste weken sterk gedaald en is de waterstand in de rivieren aan de lage kant. Er is nog geen reden voor paniek zegt Rijkswaterstaat, de instantie die verantwoordelijk is voor het waterbeheer in Nederland. Maar de dijken worden wel extra in de gaten gehouden.

Poreus
Niet alle dijken lopen gevaar, vooral de veendijken zijn kwetsbaar. Dat zijn de waterkeringen langs sloten en vaarten in het binnenland. Die kunnen door de droogte poreus worden en uiteindelijk zelfs doorbreken, zegt Harald van Waveren van Rijkswaterstaat. ‘De meeste grote dijken langs de zee en de rivieren zijn kleidijken, die hebben geen last van de droogte. Maar de dijken van veen – veenkades – kunnen uitdrogen en dan worden ze vrij licht’, aldus Van Waveren.

‘Normaal zit er veel water in die veenkades. Maar als ze uitdrogen en heel licht worden, dan kan in een heel extreem geval, zoals in 2003 bij Wilnis, zo’n dijk bezwijken. Vandaar dat we met dit soort droogte ervoor zorgen dat met name die veenkades extra goed in de gaten worden gehouden. Dat doen de waterschappen in Nederland, die zorgen ervoor dat op dit moment extra inspecties plaatsvinden.’

In Wilnis, Midden-Nederland, brak in augustus 2003 de dijk rond een polder na een hittegolf. Gevolg: in de straten van Wilnis stond anderhalve meter water en circa 1500 bewoners moesten worden geëvacueerd.

Onder het vergrootglas
In Nederland ligt in totaal zo’n 3500 kilometer aan veendijken. Dat is te vergelijken met een retourtje Amsterdam – Rome. Deskundigen kijken nu naar iedere afwijking in de veendijken: van kleine scheurtjes tot grote vervormingen. Daarna bepalen ze of er maatregelen nodig zijn.

Volgens Van Waveren is de situatie nu nog niet acuut: ‘Als we de situatie vergelijken met 2003, dan is de huidige droogte nog lang niet zo groot. We weten nu dat het probleem kan spelen, in 2003 gebeurde het voor ’t eerst in de geschiedenis. Daarom zijn er extra inspecties. Daarmee zou het probleem onder controle moeten zijn.’

Meer geld
Intussen dreigt er een tekort te ontstaan in de rijksbegroting voor het versterken van de dijken in Nederland. Het gat kan oplopen tot 1 miljard euro. De waterschappen zijn bezorgd, zegt dijkgraaf Jan Geluk. Zeven jaar geleden brak de dijk door bij Wilnis. Maar er is altijd kans op herhaling, zegt Geluk:

‘Ja, dat kan altijd gebeuren. Natuurlijk zijn waterschappen op dit moment actief om die dijken goed te controleren en waar nodig versterkingen aan te brengen. Er zijn de afgelopen jaren overigens ook veel versterkingen uitgevoerd, dus het risico is niet heel groot. Maar we moeten heel attent blijven, dat betekent ook dat de regering geld vrij moet maken voor de versteviging van deze dijken. Dat is een levensvoorwaarde voor Nederland.’

De komende weken moeten uitwijzen of de dijken de droogte doorstaan. Het weerbericht voorspelt weinig goeds; de temperaturen lopen de komende dagen op tot boven de 30 graden.

Verschenen bij de Wereldomroep, 8 juli 2010.

 

Comments are closed.