Een nieuw plan voor de Oosterspoorbaan

Wat moet er met de Oosterspoorbaan in Utrecht gebeuren? Op het zuidelijke deel van de lijn rijden nu al geen treinen meer. Dat biedt volgens enkele organisaties in Utrecht-Oost kansen voor een nieuwe invulling van het gebied.

De Stichting Oosterspoorbaan Utrecht, Happyland Collective en de Natuur en Milieufederatie Utrecht willen dat het gebied een publieke functie krijgt. Maar of het een fietspad, een skatebaan of een langgerekt park moet worden, staat nog allerminst vast. ‘Hoe het eruit moet komen te zien weten wij nu ook nog niet’, zegt Marijn Struik van het landschapsarchitectencollectief Happyland Collective.  ‘Maar we hechten wel groot belang aan een verbinding tussen stad en landschap.’

Wim Kok van de Stichting Oosterspoorbaan ziet het wel voor zich. Door een aansluiting op het Krommerijnpad kan het voor fietsers en wandelaars de snelste weg worden vanuit de binnenstad naar de Amelisweerd. ‘Het zou mooi zijn als het lint wordt doorgetrokken.’

De Oosterspoorbaan loopt dwars door het oostelijk deel van Utrecht tussen de Kardinaal de Jongweg en Lunetten.  Voorlopig wordt alleen het zuidelijke deel van de lijn tot aan het Spoorwegmuseum opgeheven. Op termijn komt er volgens Marijn Struik ook grond vrij langs het spoor op het noordelijke gedeelte. Daar liggen nu nog twee sporen, waarvan er maar een gebruikt gaat worden voor het Museumlijntje. Er zou in theorie een aaneengesloten stuk grond van vijf kilometer lang kunnen vrijkomen.

De grond is nu van spoorbeheerder ProRail, maar de gemeente Utrecht heeft volgens Marie Baartmans van Happyland Collective al te kennen gegeven dat ze positief staat tegenover de werkwijze van de projectgroep. ‘De gemeente stelt dat in principe op deze plek niet gebouwd zou moeten worden. Projectontwikkelaars zullen worden ontmoedigd’, zegt Baartmans. ‘Maar hoe hard die toezegging is, weet je natuurlijk nooit.’

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met betrokkenen in het gebied. Op 19 maart is er in het Rodekruisgebouw aan de Koningsweg een inloopavond voor buurtbewoners waarbij zij hun wensen kenbaar kunnen maken. Volgens Marijn Struik lijkt het tot nu toe dat omwonenden zeker geen woningbouw willen, maar ook geen autoweg en geen tram. ‘De meeste animo is er voor een groene verbinding’.

‘Alle ideeën, belangen en wensen komen in een werkboek’, zegt Marie Baartmans. ‘Daarna gaan we de ideeën nader onderzoeken en verder zoeken naar nieuwe financiële mogelijkheden voor het gebied. Als het uiteindelijke plan klaar is, zou het samen met bewoners en andere partijen gerealiseerd en beheerd moeten worden’

Duidelijk is wel dat de gemeente Utrecht geen geld heeft om het gebied te ontwikkelen, zegt Wim Kok. ‘Maar er zijn meer partijen die belang kunnen hebben bij het project. Denk bijvoorbeeld aan de NS, omwonenden en het Spoorwegmuseum. Misschien dat zij delen kunnen sponsoren. Op zo’n manier zijn in andere landen ook mooie dingen ontstaan.’

Verschenen in het AD/Utrechts Nieuwsblad 19 maart 2013

 

Comments are closed.